Для нас створення робочого середовища без подібних випадків є безумовним пріоритетом, тому в Метінвесті діють корпоративні стандарти в галузі промислової безпеки, а на підприємствах регулярно проводяться аудити безпеки.

 

Виробничий травматизм і аварійність найчастіше викликані небезпечними діями працівників і наявністю небезпечних умов. Для нас створення робочого середовища без подібних випадків є безумовним пріоритетом, тому в Метінвесті діють корпоративні стандарти в галузі промислової безпеки, а на підприємствах регулярно проводяться аудити безпеки. Ці аудити допомагають формувати сучасну культуру безпеки: оперативно виявляти і коригувати небезпечні дії та умови на робочих місцях; аналізувати отриману інформацію, визначати найбільш проблемні напрямки і пріоритети у подальшій роботі з покращення безпеки на робочих місцях.

Аудити безпеки доповнюють проведення перевірок у межах триступеневого контролю. Характерною рисою аудитів є фокус на діях працівників. У результаті формується така модель поведінки, за якої увага до власної безпеки та безпеки оточуючих людей стає частиною внутрішніх переконань і цінностей співробітників підприємств.

Одночасно із зусиллями щодо запобігання нещасним випадкам ми прагнемо отримати максимум інформації з тих негативних подій, яких нам не вдалося уникнути, і використовувати цю інформацію для надійнішого захисту від їх повторення.

Результати

У 2009 році на гірничорудних підприємствах Метінвесту було запущено проект із забезпечення працівників спецодягом та засобами індивідуального захисту поліпшеної якості.

У 2010 році було розроблено стандарт «Вимоги до спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту для працівників підприємств, що входять до Групи Метінвест». Також було проведено діагностичний аудит на робочих місцях, для виявлення небезпечних і шкідливих виробничих чинників; виконано аналіз виданих засобів індивідуального захисту та визначено перелік вимог, яким повинні відповідати засоби індивідуального захисту; проведено виробничі та лабораторні випробування за участю провідного у сфері безпеки галузевого інституту.