«Покоління ДТЕК» - спільний проект Компанії з українськими вузами, спрямований на підвищення якості освіти.

В Україні надзвичайно актуальною є тема реформування системи освіти, оскільки саме від якості освіти залежить успішний розвиток держави і її можливість конкурувати в умовах глобальної економіки.

Випускники ВНЗ часто стикаються з труднощами під час працевлаштування. Експерти виділяють дві основні причини – невідповідність знань, отриманих у ВНЗ, реальним потребам ринку праці і брак фахівців технічних спеціальностей із практичними навичками, які є затребуваними в тій чи іншій галузі.

Запорукою ефективного реформування освіти є спільні зусилля держави, ВНЗ, експертів у сфері освіти і роботодавців.

Компанія ДТЕК стала активним учасником процесу реформування освіти у вишах України. У 2009 році стартував спільний із українськими вишами проект – «Покоління ДТЕК». Наразі компанія системно працює з Донецьким національним технічним університетом, Національним гірничим університетом у Дніпропетровську, НТУУ «Київський політехнічний інститут» та НУ «Львівська Політехніка».

Щорічно, після відбіркових процедур, студенти останнього курсу навчання зараховуються до Групи ДТЕК для подальшого виробничого навчання та працевлаштування на підприємства ДТЕК. Виробниче навчання включає в себе роботу над навчальними планами на підприємствах, практичні заняття, спецкурси, семінари, самопідготовку за матеріалами компанії, а також відкриті уроки на базі Академії ДТЕК і зустрічі з керівниками компанії і виробничих підприємств. Крім того, студенти «Групи ДТЕК» отримують додаткову стипендію від компанії.

Крім навчання, до студентів «Групи ДТЕК» закріплюються наставники з боку підприємств, які не тільки передають практичний досвід і знання про специфіку роботи на підприємстві, але і беруть участь у роботі над дипломними проектами та задіяні у роботі державних екзаменаційних комісій. Теми дипломних проектів є актуальними для ДТЕК.

Результати

Щорічно ДТЕК набирає студентів 4-5 курсів профільних спеціальностей для навчання у спеціалізованих «Групах ДТЕК».

Розроблено додаткову програму навчання на виробничих майданчиках компанії без відриву від навчання, а також в Академії ДТЕК.

Щорічно студентам «Групи ДТЕК» надаються місця практики на виробництвах Компанії. Виробниче навчання та практика проводиться у супроводі наставника.

У 2013 році 47 студентів включені до складу «Групи ДТЕК». 

За 2009-2012 рр. приблизно 100 випускників «Груп ДТЕК» працевлаштовані на виробничих підприємствах Компанії.