Необхідність невідкладної комплексної модернізації виробництва продиктована, насамперед, зростанням рівня конкуренції на ринку і високими вимогами, які зараз висуваються до якості продукції та стандартів виробництва.

 

Металургійні підприємства, що входять до складу Групи СКМ, були побудовані ще в радянські часи, тому обладнання і технології, використовувані у виробництві, часто морально застаріли, є фізично зношеними і потребують модернізації. Необхідність невідкладної комплексної модернізації виробництва продиктована, насамперед, зростанням рівня конкуренції на ринку і високими вимогами, які зараз висуваються до якості продукції та стандартів виробництва.

Азовсталь і Єнакіївський металургійний завод (ЄМЗ), що входять до Групи Метінвест, одними з перших розпочали реалізацію комплексних програм модернізації виробництва.

Так, на ЄМЗ реалізується програма великих капітальних ремонтів і модернізації металургійних агрегатів на всьому виробничому ланцюжку. Програма передбачає реконструкцію аглофабрики, модернізацію доменного цеху зі зменшенням кількості діючих печей, перехід на сухе очищення газів у конвертерному виробництві та поетапне виведення з експлуатації трьох коксових батарей, а також мартенівського, обтискного і рейкобалкового цехів.

Результати

Впроваджені сучасні системи аспірації ливарного двору і бункерної естакади, які дозволять знизити шкідливі викиди в атмосферу до європейських норм – 50 мг/м3. Очищення аспіраційних газів проводитиметься потужними сучасними електрофільтрами. Крім того, нове пилогазоочисне обладнання дозволить знизити концентрацію забруднювальних речовин у викидах в атмосферу, а також зменшити викиди сірки і важких металів.

На новій доменній печі № 3 встановлено безконусний завантажувальний пристрій, який дозволить знизити витрату коксу на 5% і настільки ж підвищити продуктивність печі. Також вперше в Україні доменна піч була оснащена сучасним газоочисним обладнанням, яке дозволяє не тільки проводити очищення доменного газу від шкідливих домішок на 99,9%, а й використовувати його надалі як паливо на виробничих агрегатах підприємства замість природного газу.

Обсяг інвестицій у проект склав понад $220 млн.

Азовсталь планомірно здійснює реконструкцію і модернізацію свого виробництва. Всі нові промислові установки оснащуються сучасним очисним обладнанням. Екологічні служби комбінату спільно з природоохоронними службами міста та області ведуть постійний моніторинг ефективності роботи газо- і пилоочисного обладнання.

Усі проведені на комбінаті капітальні ремонти направлені на повне оновлення паспортних характеристик агрегатів, що дозволить підвищити рівень їхньої екологічної безпеки.

Результати

Упродовж 2011 року на підприємстві проведено капітальні ремонти доменних печей № 2, 3, 4, 6 із повним відновленням їхніх паспортних характеристик. Також проведено ремонти конвертера № 2, МБЛЗ № 4, низки великих енергетичних об'єктів. У вересні проведено капітальний ремонт рейкобалкового стану.

З 2006 року на Азовсталі діють дві установки з переробки шлакових відвалів виробництва мартенівського, конвертерного і доменного цехів. Установки дозволяють видобувати щебінь, який можна повторно використовувати у виробництві та будівництві.

У 2011 році обсяг інвестицій у капітальні ремонти основного технологічного обладнання комбінату склав 1,2 млрд. грн.