Генерувальні підприємства ДТЕК, що входять до складу Східенерго, значно впливають на атмосферне повітря.

Генерувальні підприємства ДТЕК, що входять до складу ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Західенерго й Київенерго значно впливають на атмосферне повітря. Викиди в атмосферу електростанцій містять пил, оксиди азоту і сірки. Ми прагнемо до скорочення негативного впливу на навколишнє середовище, впроваджуємо на підприємствах нові сучасні технології та очисне обладнання.

У ДТЕК розроблена і реалізується довгострокова програма модернізації генерувальних потужностей (до 2030 р.), яка передбачає технічне переоснащення встановлених енергоблоків спільно з реконструкцією чи заміною електрофільтрів ТЕС, а також будівництво сірко- й азотоочисних установок.

У результаті модернізації, будуть покращені екологічні показники компанії. У перспективі генерувальні підприємства ДТЕК будуть повною мірою відповідати вимогам Директиви 2001/80/ЄС «Про обмеження викидів деяких забруднювальних речовин від великих установок спалювання». 

Згідно з програмою модернізації генерувальних потужностей ДТЕК, у 2012 році на 8-ми енергоблоках ДТЕК Східенерго, ДТЕК Дніпроенерго, ДТЕК Західенерго проведено модернізацію турбін, котлів та електрофільтрів, що дозволило підвищити надійність обладнання, скоротити витрати умовного палива на вироблення електричної енергії, знизити викиди твердих частинок в атмосферне повітря. 

Результати:

За 2012 р. досягнуто такі показники щодо скорочень викидів в атмосферне повітря:

  • ДТЕК Кураховська ТЕС – реконструкція електрофільтрів на енергоблоці № 8 дозволила знизити концентрацію пилу у викидах в атмосферу з 2449 мг/нм3 до 50 мг/нм3;
  • ДТЕК Луганська ТЕС – модернізація мокрих золоуловлювачів на енергоблоці № 10 дозволила знизити залишкову концентрацію пилу в газах із 2526 мг/нм3 до 370 мг/нм3;
  • у результаті реконструкції електрофільтрів на енергоблоці № 1 ДТЕК Запорізька ТЕС концентрація пилу у викидах в атмосферу знизилася з 320 мг/нм3 до 50 мг/нм3;
  • за підсумками реконструкції електрофільтрів на енергоблоці № 7 ДТЕК Бурштинська ТЕС концентрацію пилу у викидах в атмосферу знижено з 954 мг/нм3 до 44 мг/нм3.

На решті 4-х електрофільтрах, які були модернізовані в 2012 році, наразі проводяться пуско-налагоджувальні роботи для визначення фактичних концентрацій пилу в газах.

Обсяг капітальних інвестицій у реконструкцію пилогазоочисного обладнання в 2012 році склав 200,8 млн грн. 

У 2013 році ДТЕК планує розпочати роботи з реконструкції 5 енергоблоків: № 9 – ДТЕК Кураховська ТЕС, № 3 – ДТЕК Зуївська ТЕС, № 1 – ДТЕК Криворізька ТЕС, № 3 – ДТЕК Запорізька ТЕС і № 10 – ДТЕК Бурштинська ТЕС. Піж час реалізації робіт із реконструкції енергоблоків передбачено заходи щодо досягнення вимог Директиви 2001/80/ЄС у частині викидів твердих частинок.