Дніпропетровська область – один із найбільших промислових регіонів України. Значні площі природного середовища тут зазнають інтенсивного впливу, як це відбувається на території Криворізького залізорудного басейну.

 

Дніпропетровська область – один із найбільших промислових регіонів України. Значні площі природного середовища тут зазнають інтенсивного впливу, як це відбувається на території Криворізького залізорудного басейну, починаючи з першої половини XX століття. Тому збереження і відновлення трансформованих природних ландшафтів і біологічного різноманіття є життєво важливими для цього регіону.

На Інгулецькому ГЗК, що входить до складу групи Метінвест, було прийнято рішення взяти на себе добровільні зобов'язання з охорони території відпрацьованих кар'єрів «Візирка», які розроблялися до 1978 року. У 2000 році підприємство звернулося до органів державної влади з ініціативою створення та розвитку на території колишніх кар'єрів особливої екологічної зони – ландшафтного заказника місцевого значення загальною площею 121,1 га. Ініціатива була підтримана Дніпропетровською обласною радою, і в 2001 році підприємство підписало охоронні зобов'язання з Державним управлінням екології та природних ресурсів Дніпропетровської області.

До проекту створення ландшафтного заказника підприємство залучило «Інститут проблем природокористування та екології» Національної академії наук України, який спільно з екологами підприємства провів на території заказника науково-дослідницьку роботу для розробки рекомендацій щодо біологічної рекультивації території, поліпшення ландшафтних особливостей заказника та поселення на його території різних груп тварин.

У межах виконання своїх щорічних природоохоронних зобов'язань підприємство проводить прибирання території, виконує санітарно-захисні заходи, зміцнює схили кар'єра і проводить роботи з біологічної рекультивації.

Підприємство активно залучає до своєї діяльності з підтримки та розвитку заказника учнів шкіл міста Інгулець. Залучення школярів до такої діяльності є важливим елементом екологічної освіти.

Результати

За час реалізації проекту вдалося значно покращити санітарний стан водойм і підвищити рівень родючості ґрунтів.

Тваринний світ заказника поповнився на 103 види – частина з них занесена до червоних книг області та України, а також до Червоного списку Європи.

Діяльність Інгулецького ГЗК із розвитку заказника було високо оцінено на державному рівні. У 2008 році керівництво підприємства було удостоєно державної премії в галузі науки і техніки за створення ландшафтного заказника «Візирка».