Основний водозабір підприємствами Групи Метінвест здійснюється з поверхневих джерел, а також із систем центрального водопостачання.

 

Основний водозабір підприємствами Групи Метінвест здійснюється з поверхневих джерел, а також із систем центрального водопостачання. Значна частина води знаходиться в оборотних циклах і використовується для охолодження обладнання, не зазнаючи забруднення. Частина водних ресурсів безпосередньо бере участь у технологічному процесі. Утворені стічні води проходять кілька стадій очищення і потім скидаються у відкриті водні об'єкти.

Результати

Щоб уникнути використання поверхневих вод і скидання стічних вод у поверхневі водойми, на Північному ГЗК використовується система оборотного водопостачання. Джерелом водопостачання є спеціальний ставок, у який надходить освітлена вода з хвостосховища. Для стабільної роботи цієї системи в 2010 році введено в експлуатацію нову насосну станцію оборотного водопостачання, кожен водовід якої обладнаний витратомірами, що дозволяє здійснювати фактичний облік подаваної технічної води.

На Азовсталі виключено застосування морської води для охолодження камерних термічних печей, а низку технологічних агрегатів переведено на оборотну технічну воду. Для механічного очищення стічних вод від забруднювальних речовин на підприємстві використовується шламонакопичувач, у якому відбувається видалення завислих речовин і нафтопродуктів та додаткове очищення стічних вод. Осад, що міститься в шламонакопичувачі (шлам), витягується і використовується як вторинна залізорудна сировина на аглофабриці підприємства. Інтеграція ММК ім. Ілліча до Групи Метінвест у 2010 році дозволила значно збільшити обсяги виймання і відвантаження залізовмісних шламів на аглофабрику ММК ім. Ілліча – до 375,2 тис. т річно, що значно перевищує щорічний обсяг освіти шламових відходів на Азовсталі.

Процес біохімічного очищення стічних вод у цеху коксохімічного виробництва Азовсталі здійснюється на біохімічній установці за участю мікроорганізмів у спеціальних аерованих спорудах. Мікроорганізми контактують із забрудненнями стічних вод і руйнують їх за допомогою ферментів. Очищена вода в повному обсязі використовується для гасіння коксу і в природні водойми не скидається.

На Краснодонвугіллі для очищення шахтних вод, що скидаються в басейн річки Велика Кам'янка, використовується комплекс очисних споруд, ефективність очищення яких складає 69% на шахті Баракова і 76% на шахті «Орєховська». У 2010 році проведено очищення відстійників і берегових водозборів очисних ставків. Це дозволило на 30% підвищити ефективність очисної споруди за рахунок рівномірного подавання води на очищення упродовж доби, що, в свою чергу, збільшило час перебування води у відстійнику.