Впровадження екологічного стандарту ISO 14001:2004 у ДТЕК відбувалося в 2008-2010 роках.

Впровадження екологічного стандарту ISO 14001:2004 у ДТЕК відбувалося в 2008-2010 роках. У результаті всередині Компанії було розроблено єдині корпоративні стандарти в галузі охорони навколишнього середовища, ідентифіковано екологічні аспекти та ризики, створено ефективну систему управління ними. Це дозволило закласти міцну основу для подальшої системної природоохоронної діяльності Компанії, використовувати інноваційні методи в управлінні охороною навколишнього середовища і постійно підвищувати екологічну результативність підприємств ДТЕК. Створення сучасної СЕМ також сприяє формуванню відповідального ставлення керівників і персоналу до охорони навколишнього середовища і дотримання встановлених екологічних вимог.

Інтеграція вимог стандарту ISO 14001:2004 на підприємствах ДТЕК розпочалася в 2008 році з оцінювання поточного стану системи управління охороною навколишнього середовища та складання плану заходів щодо впровадження нових вимог і навчання персоналу підприємств, задіяного в реалізації проекту. Потім було розроблено і впроваджено процедури відповідно до вимог стандарту. У 2010 році вугледобувні, вуглезбагачувальні, енергогенерувальні, енергопостачальні та сервісні підприємства ДТЕК пройшли передсертифікаційний і сертифікаційний аудити на відповідність системи екологічного менеджменту вимогам ISO 14001:2004. 

Промислові підприємства ДТЕК продовжують удосконалювати впроваджені в 2010 році системи управління охороною навколишнього середовища. Підтвердженням цього стало успішне проведення наприкінці 2011 року наглядових аудитів, під час яких незалежними аудиторами міжнародної компанії Moody International було підтверджено відповідність систем екологічного менеджменту (СЕМ) міжнародному стандарту ISO 14001:2004 на 14 підприємствах ДТЕК.

2011 рік ознаменувався успішним проходженням ПАТ «Дніпроенерго» сертифікаційного аудиту на відповідність вимог системи управління охороною навколишнього середовища міжнародному стандарту ISO 14001:2004.

Починаючи з березня 2011 року, ПАТ «Київенерго» веде активну роботу з розробки та впровадження корпоративної системи екологічного менеджменту. За цей час розроблено екологічну стратегію підприємства, прийнято нову структуру екологічної служби, у структурах управління філій виділено відділи з охорони навколишнього середовища. На підприємстві розроблено 12 положень, у яких відображено основні вимоги СЕМ, проведено ідентифікацію екологічних аспектів, триває навчання персоналу. Сертифікаційний аудит заплановано на 2012 рік.

Керуючись принципом постійного вдосконалення системи екологічного менеджменту, в 2010-2011 р. проводилися роботи з оптимізації використання небезпечних речовин і матеріалів, у тому числі озоноруйнівних, хлоровмісних, азбестовмісних. Важливим кроком у цьому напрямку стала інвентаризація всіх небезпечних речовин і матеріалів, використовуваних на підприємствах ДТЕК.

Із метою контролю поводження з ними і виключення аварійних ситуацій на підприємствах генерації і дистрибуції електроенергії розроблено та введено в дію «Положення щодо поводження з небезпечними речовинами і матеріалами». У 2011 р. це Положення розроблено на всіх виробничих підприємствах ДТЕК. 

Забезпечення єдиного підходу до управління охороною навколишнього середовища на всіх підприємствах Групи ДТЕК є частиною системи корпоративного управління. Система екологічного менеджменту – складова частина системи корпоративного управління і важлива частина системи управління нефінансовими ризиками. Відповідно, впровадження стандартів ISO 14001:2004 позитивно впливає на конкурентоспроможність та інвестиційну привабливість Компанії, є невід'ємною частиною успішного ведення бізнесу. Побудова ефективної Системи екологічного менеджменту і дотримання нею стандартів сприяє скороченню впливу бізнес-процесів на навколишнє середовище.

Результати: 

Підприємства Компанії першими у вугільній та енергетичній галузях Україні узгодили системи екологічного менеджменту з кращими міжнародними практиками. Інвестиції ДТЕК у проект у 2010 році склали 4,6 млн. грн., у 2011 році – 2,9 млн. грн. 

15 підприємств ДТЕК мають сертифікати відповідності СЕМ до вимог міжнародного стандарту ISO 14001:2004.

Проведено інвентаризацію всіх небезпечних речовин і матеріалів, використовуваних на підприємствах ДТЕК. 

Організаційні зміни від впровадження СЕМ за 2008-2010 роки:

 • затверджено екологічну політику за ОНС;
 • введено в дію приблизно 18 процедур із СЕМ;
 • до структур управління підприємств вугільного блоку введено посади заступників головних інженерів з ОНС;
 • встановлено й реалізуються цілі та завдання, річні програми з ОНС;
 • розроблено і впроваджено систему навчання з СЕМ і ОНС;
 • на всіх підприємствах і структурних одиницях компанії функціонують комітети з ОНС;
 • провідними і внутрішніми аудиторами СЕМ систематично проводяться аудити щодо функціонування системи екологічного менеджменту;
 • екологічними службами проводяться перевірки відповідності процесів до вимог природоохоронного законодавства.

Переваги впровадження ISO 14001:2004:

 • створення основи для системної природоохоронної роботи;
 • підвищення екологічної результативності підприємств;
 • підвищення уваги керівництва підприємств до питань охорони навколишнього середовища;
 • підвищення обізнаності, формування відповідального ставлення персоналу підприємств до охорони навколишнього середовища, дотримання встановлених екологічних вимог;
 • забезпечення ефективного управління діяльністю підприємства у межах чинного законодавства в галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального природокористування;
 • підвищення конкурентоспроможності й інвестиційної привабливості підприємств Компанії.