У 2009-2010 рр. дивізіон сталі і прокату Групи Метінвест працював над вдосконаленням системи управління енергоефективністю підприємств.

У 2009-2010 рр. дивізіон сталі і прокату Групи Метінвест працював над вдосконаленням системи управління енергоефективністю підприємств. Було розроблено єдину методику оцінювання енергоспоживання заводів, в основі якої лежали підходи, прийняті в ЄС, відображені в документі «Найкращі технології для енергоефективності». Результатом став методичний документ «Методика визначення наскрізної енергоємності продукції структурними підрозділами ДСП». Запроваджена методика дозволила визначити, на яких етапах виробництва відбуваються втрати енергії і виявити оптимальні можливості для енергозбереження. 

Результати

Методика вперше протестована на Єнакіївському металургійному заводі. У межах пілотного проекту було виявлено стадії виробництва, на яких відбуваються основні енергетичні втрати.

Затверджено методику визначення наскрізної енергоємності продукції структурними підрозділами дивізіону сталі і прокату, відповідно до якої було проведено аналіз енерговитрат підприємств за останні 10 років. Методика дозволила виявити чинники, які впливають на зміну енергоємності. У результаті розпочато розробку стратегії для досягнення найкращих європейських показників.

Наразі Метінвест проводить моніторинг змін енергоспоживання за кінцевими продуктам і контролює вплив цих змін на сумарний показник енергоефективності підприємств.