У новій технологічній стратегії Метінвесту визначено конкретні технічні та технологічні рішення щодо зниження енергоємності виробництва.

У новій технологічній стратегії Метінвесту визначено конкретні технічні та технологічні рішення щодо зниження енергоємності виробництва. Насамперед Метінвест впроваджує на всіх металургійних активах технологію пиловугільного вдування і відмовляється від мартенівського виробництва на користь виплавляння сталі ефективнішим конвертерним способом.

Основна діяльність Групи в цьому напрямку зосереджена в таких галузях: 

  • капітальний ремонт та реконструкції технологічного обладнання; 
  • заміна неефективного обладнання на нове і менш енергоємне; 
  • впровадження енергозберігальних технологій; 
  • удосконалення технологічних процесів; 
  • використання попутних газів; 
  • здійснення організаційних заходів. 

Очікується, що реалізація ключових запланованих проектів із модернізації виробництва дозволить знизити споживання енергії в середньому на 4-6 ГДж на тонну сталі.

Результати

У 2011 році на комбінаті «Азовсталь» виведено з експлуатації мартенівське виробництво. В результаті на підприємстві виплавляння сталі здійснюється виключно конвертерним способом, що дозволить значно підвищити якість випущеної продукції та знизити шкідливий вплив виробництва на екологію регіону.

Повне виведення з експлуатації мартенівських печей на металургійному комбінаті "Азовсталь" дозволило знизити споживання природного газу на підприємстві на 125 млн. куб. м річно (приблизно 12% від загального обсягу споживання газу). 

На Єнакіївському металургійному заводі введено в експлуатацію сучасний комплекс доменної печі № 3. Загальний енергозберігальний ефект складає 36,1 тис. т у.п./рік, що забезпечує зниження енергоємності виробництва чавуну на 34,4 кг у.п./т. 

ММК ім. Ілліча завершує будівництво комплексу із вдування пиловугільного палива в доменні печі. Реалізація цього масштабного інвестиційного проекту дозволить практично повністю відмовитися від використання природного газу та зменшити використання коксу.