Компанія Метінвест прагне досягти рівня найкращих практик, для цього вибираються інструменти світового рівня.

Компанія Метінвест прагне досягти рівня найкращих практик, для цього вибираються інструменти світового рівня. Стандарт ISO 50001 «Система енергетичного менеджменту» – це найкраща світова практика з енергоефективності, зібрана в одному документі. Цей стандарт було опубліковано у липні 2011, за основу технічний комітет ISO використовував європейський стандарт енергоменеджменту 16001, опублікований у 2009 р. З 2009 року чимало успішних європейських компаній пройшли сертифікацію, а сертифікаційні органи набули великого досвіду. До їх числа входять такі компанії, як ТЮФ ЗЮД, Бюро Верітас, ТЮФ НОРД та інші.

Мета цього Міжнародного стандарту – надати організаціям можливість створення систем і процесів, необхідних для поліпшення енергорезультативності, в тому числі енергоефективності, споживання і витрати енергії. 

Переваги від впровадження системи енергетичного менеджменту: 

  • Системний підхід у досягненні постійного поліпшення енергетичної ефективності
  • Підвищення рівня документації та звітності
  • Підвищення управління енергією
  • Енерго- й ресурсозбереження
  • Надання гарантії своєї стабільності партнерам
  • Підвищення рівня довіри
  • Зниження викидів парникових газів і впливу на навколишнє середовище
  • Підвищення свого іміджу на ринку
  • Зниження експлуатаційних витрат
  • Привабливість для інвестицій

Етапи впровадження стандарту в Метінвесті:

1. Діагностичний аудит на відповідність вимогам стандарту ISO 50001

2. Навчання співробітників компанії «Система енергетичного менеджменту» 

3. Планування розробки та впровадження СЕМ 

4. Розробка СЕМ за стандартом ISO 50001

5. Впровадження СЕМ за стандартом ISO 50001

6. Проведення внутрішніх аудитів. Аналіз СЕМ

7. Проведення передсертифікаційного аудиту

8. Сертифікаційний аудит 

У 2012 році процес впровадження стандарту та сертифікації запущено на таких підприємствах: ПАТ «МК «Азовсталь», ПАТ «ММК ім. Ілліча», ПАТ «ЄМЗ», ПАТ «ХТЗ», ПАТ «ПівнГЗК», ПАТ «ІнГЗК», ПАТ «ЦГЗК».