Енерговитрати металургійного виробництв повного циклу досягають до 45% собівартості.

 

Енерговитрати металургійного виробництв повного циклу досягають до 45% собівартості. Для ефективного управління енергопотоками (з метою зниження витрат) насамперед потрібен достовірний й оперативний контроль розподілу паливно-енергетичних ресурсів на підприємстві. 

На підприємствах існують два види обліку ПЕР – комерційний, який дозволяє бачити обсяг енергоресурсів на підприємстві, і технічний, який дозволяє бачити розподіл отриманих і вироблених енергоресурсів за підрозділами (цехами) підприємства аж до великого технологічного агрегату. Комерційний облік організований на «вході» до підприємства і є більшою мірою підконтрольним і достовірним, так ведеться розрахунок із постачальником. 

Ефективне виробництво передбачає, що всі куповані енергоресурси повинні дорівнювати енергоресурсам, витраченим на виробництво, тобто не відбувається втрат. Якщо втрати відбуваються, то щоб їх усунути, насамперед необхідно розуміти, де конкретно вони відбуваються. Таке розуміння може забезпечити ведення оперативного і достовірного технічного обліку. Проте, технічний облік здійснити набагато складніше, тому що існує набагато більша кількість точок, які необхідно контролювати (наприклад, всі великі агрегати підприємства).

З метою виявлення ділянок неефективного використання енергії на підприємстві Метінвест розробив і почав впроваджувати програму «Автоматизованої системи обліку енергоресурсів» (АСКОЕ), відповідно до якої ведеться проектування і планується поетапне впровадження обліку всіх енергоресурсів на підприємствах Металургійного Дивізіону.

Цей проект включає достовірний, оперативний управлінський і бухгалтерський облік матеріальних й енергетичних ресурсів (міер) з оптимальною точністю. Також програма передбачає максимальне зниження впливу людського чинника на достовірність і точність обліку міер та дозволяє підвищити точність обліку енергетичних ресурсів і рівень автоматизації виробничих процесів. 

У 2012-2013 роках заплановано впровадження автоматизованої системи обліку енергоресурсів (АСКОЕ) на всіх металургійних підприємствах.