З 2010 року Метінвест переходить на системний підхід до реалізації соціальних інвестицій, який передбачає довгострокове стратегічне планування.

З 2010 року Метінвест перейшов на системний підхід до реалізації соціальних інвестицій, який передбачає довгострокове стратегічне планування. Для цього наприкінці 2010 року Компанія затвердила і реалізує Стратегію соціального інвестування Групи Метінвест.

Один із перших проектів у межах стратегії – участь Компанії у партнерському проекті з Краснодонською міською радою та ініціативою USAID «Локальні інвестиції і національна конкурентоспроможність», націлений на оновлення регіональної стратегії розвитку м. Краснодон до 2015 р. і надання допомоги міським радам у стратегічному плануванні та підвищенні інвестиційної привабливості територій.

Для цього в 2011 році була розроблена і почалася впроваджуватися регіональна стратегія розвитку та підвищення конкурентоспроможності міста, яка допоможе створювати в Краснодоні комфортні умови для життя, сприятиме залученню інвестицій та розвитку малого і середнього бізнесу. Основними стратегічними напрямками розвитку було визначено: розвиток малого і середнього бізнесу, залучення інвестицій і створення комфортних умов проживання. З 2012 року соціальні інвестиції ПАТ «Краснодонвугілля» будуть здійснюватися на 90% у межах пріоритетних проектів стратегії розвитку міста.

Такий підхід, що ґрунтується на взаємодії зацікавлених сторін, дозволить враховувати особливості території, плани міської влади, позицію жителів і бізнесу. що працює на території. Об'єднані зусилля партнерів, які поділяють спільні цілі і готові брати на себе зобов'язання і відповідальність, можуть створювати нові стимули для розвитку міста. Організовані таким чином системні соціальні інвестиції, на нашу думку, найбільш точно відповідають потребам і цінностям сучасного суспільства.

Результати:

У розробці та реалізації стратегічного плану Краснодона взяли участь усі зацікавлені сторони міста. Управління проектом здійснює Координаційна рада на чолі з мером міста, до складу якої входять понад 40 представників муніципальних й освітніх установ, малого і середнього бізнесу, банків, комунальних організацій, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, лідери місцевого співтовариства і представники ВАТ «Краснодонвугілля».

У березні 2012 року в м. Краснодон відбулася перша зустріч Координаційного комітету, присвячена визначенню підходів до моніторингу й оцінки якості реалізації стратегії.

На початку 2013 року було проведено засідання Комітету з управління впровадженням, на якому було представлено перший річний звіт щодо реалізації стратегії за 2012 рік і прийнято план дій на наступний рік.

Таким чином, знаючи чітко, на чому необхідно концентрувати свої зусилля і постійно відслідковуючи результативність та ефективність проміжних проектів, Краснодон всього за півтора року зміг домогтися позитивних результатів: спрощення державних процедур у роботі з підприємцями, створення відділу з інвестицій та енергозбереження, розширення діяльності щодо підвищення інвестиційної привабливості міста, інвентаризація земель та створення реєстру вільних земель і браунфілдів тощо.