ПСП - програма, згідно з якою ДТЕК будує стосунки з місцевими громадами, грунтуючись на принципах довгострокового сталого розвитку.

Упродовж декількох років, із моменту створення ДТЕК, проблема дефіциту міських бюджетів територій присутності традиційно вирішувалася за рахунок градотворчих підприємств компанії. Безсистемні запити місцевої влади зростали, а соціально-економічні проблеми регіонів повністю не вирішувалися. Для налагодження системної взаємодії з місцевими громадами, ДТЕК прийняв рішення перейти від безсистемного благодійництво та «латання дірок» до конструктивного діалогу зі стейкхолдерами в межах довгострокових партнерських проектів.

Сьогодні ДТЕК будує стосунки з місцевими громадами, ґрунтуючись на принципах довгострокового сталого розвитку. Компанією спільно з місцевою владою щорічно розроблялися і реалізовувалися Програми соціального партнерства, в 2012 році ДТЕК перейшов до середньострокового планування й ініціював розробку трирічних Стратегій соціального партнерства з кожним із міст присутності на період до 2015 року. 

Для досягнення розуміння ситуації, що склалася в містах, а також масштабу і глибини наявних проблем Компанія зібрала перелік найбільш гострих соціально-економічних завдань з погляду представників влади, провела опитування співробітників і населення щодо основних соціально-економічних проблем територій (до 10% співробітників ДТЕК на кожній території), провела опитування депутатів місцевих рад, керівників підприємств і організацій, здійснила оцінювання ризиків цих проблем для бізнесу представниками бізнес-блоків. 

Всього в опитуванні щодо соціально-економічних проблем міст узяли участь 5 558 співробітників ДТЕК, 826 депутатів місцевих рад, керівників підприємств і організацій.

У засіданнях робочих груп із розробки стратегій соціального партнерства ДТЕК із містами взяло участь 747 представників органів влади, бізнесу, громадських організацій та ініціативних громадян, а також 11 українських експертів у галузі стратегічного планування розвитку міст. Робочі групи шляхом обговорення відібрали пріоритетні напрямки партнерства, провели SWOT-аналіз напрямків і розробили плани дій (цілі та завдання) й обґрунтували запитувані обсяги фінансування проектів на найближчі три роки. Розроблені програми були затверджені компанією, а також офіційно прийняті місцевими радами. У кожному місті були створені Комітети з реалізації Стратегій соціального партнерства, до завдання яких входить забезпечення реалізації й контролю за своєчасним і якісним виконанням проектів у межах Стратегій соціального партнерства.

Партнерський підхід до вирішення соціальних проблем дозволив відібрати дійсно значущі для розвитку регіонів проекти, що дає можливість оптимізувати витрати компанії і міської влади, розподілити відповідальність за вирішення проблем між усіма учасниками процесу, залучити до спільної роботи громадськість та підвищити ефективність вирішення поставлених завдань. Крім того, об'єднання бюджетів партнерів дозволяє реалізувати більш масштабні проекти. 

Принципи соціального партнерства: 

 • реалізація стратегій соціально-економічного розвитку територій та їхня націленість на довгостроковий результат
 • прямий зв'язок програм взаємодії з місцевими громадами зі стратегічними питаннями розвитку бізнесу ДТЕК;
 • відкритість і діалог;
 • системний підхід до вирішення проблем спільно з іншими зацікавленими сторонами (владою на місцевому та національному рівнях, громадськими організаціями, жителями територій присутності, міжнародними донорами, іншими бізнесами і фондами);
 • створення нових можливостей, якими може скористатися максимальна кількість жителів міст і селищ присутності ДТЕК;
 • поліпшення якості життя населення на територіях присутності

Практика соціального партнерства:

 • поступова інтеграція із завданням реформування соціальної сфери; 
 • безпосередня участь основних зацікавлених груп (Координаційний комітет із соціального партнерства, громадські слухання щодо програм соціального партнерства, затвердження програм соціального партнерства на сесіях міських рад і Координаційному комітеті соціального партнерства);
 • гнучкість в управлінні: можливості для коректування.

Результати:

Для реалізації проектів Програми соціального партнерства компанія залучає міжнародних донорів, інші бізнеси й організації. 

Партнери ДТЕК:

 • Проект USAID "Реформа міського теплозабезпечення в Україні";
 • Проект USAID "Локальні інвестиції та національна конкурентоспроможність»;
 • Проект USAID «Зміцнення міських фінансових ініціатив»;
 • Проект Федерації канадських муніципалітетів «Місцевий економічний розвиток міст України»;
 • Програма розвитку ООН (Проект «Поліпшення здоров'я і безпеки шахтарів у Східній Україні»);
 • Фонд Східна Європа (Проект «Чиста енергія для майбутнього Дніпропетровщини»);
 • Фонд Ріната Ахметова «Розвиток України» (проект Телемедицина);
 • Компанія МТС (проект Телемедицина).

На сьогодні Декларацію соціального партнерства підписали 21 населений пункт і 4 райони в Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Вінницькій, Львівській та Івано-Франківській областях. 

Щоб реалізація програм була прозорою і ефективною, ДТЕК створив Координаційний комітет соціального партнерства, який регулює спільну діяльність учасників Декларації. До його складу входять представники корпоративного центру та підприємств ДТЕК і керівники органів місцевого самоврядування, які спільно виробляють і приймають рішення щодо реалізованих програм і проектів. Координаційний комітет представляє собою унікальний для України майданчик з обміну досвідом для представників місцевої влади територій присутності ДТЕК і діалогу між бізнесом, владою і суспільством.

Досягнення:

 • Триває конструктивний діалог із представниками місцевої влади. Досягнуто розуміння, що бізнес не замінює державу у вирішенні соціальних та економічних проблем, але він готовий, по можливості, надавати фінансову, методологічну та консультаційну допомогу. До спільної роботи залучається громадськість і взято курс на підвищення активності громад у вирішенні проблем територій.
 • Розроблено та затверджено на сесіях міських рад трирічні (2013-2015) Стратегії соціального партнерства з містами Курахове (включно з Мар'їнським районом), Зугрес, Щастя (включно з смт Петрівка), Енергодар, Зеленодольськ, Добротвір, Бурштин (включно з смт Демешківці), Ладижин, Павлоград, Першотравенськ, Тернівка, Павлоградський район, Петропавлівський район, Кіровське, Добропілля (включно p м. Білозерське, м. Білицьке, смт Новодонецьке), Моспине, Ровеньки, Свердловськ. 
 • Інвестиції в проекти Програми соціального партнерства в 2012 році склали 63 млн грн.: охорона здоров'я – 12 млн грн, освіта, культура та спорт – 6 млн грн, енергоефективність – 20 млн грн, соціальна інфраструктура – 16 млн грн і розвиток бізнес-середовища – 7 млн грн. Благодійність – 2 млн грн. Загальний обсяг інвестицій у реалізацію програм соціального партнерства за 2007-2012 рр. склав 117,84 млн грн.
 • У межах ПСП ДТЕК реалізував у 2012 році більше 90 проектів. Приблизно 268 проектів заплановано реалізувати в 2013 р. При цьому запланована сума інвестицій 2013 майже удвічі перевищує суму, інвестовану в 2012 р., і складає 121 млн грн. Компанія орієнтується на проекти, що сприяють сталому стратегічного розвитку регіонів присутності.