Для дев'яти міст України підприємства Групи Метінвест є найбільшими роботодавцями й основними джерелами наповнення бюджетів.

Для дев'яти міст України підприємства Групи Метінвест є найбільшими роботодавцями й основними джерелами наповнення бюджетів міст за рахунок податкових відрахувань та реалізації програм із регіонального розвитку. При цьому мільйонні інвестиції Компанії є непорівнянними з реальними потребами міст, які обчислюються сотнями мільйонів гривень. Компанія прагне робити свої соціальні внески максимально ефективними, щоб вони працювали на створення умов для сталого розвитку міст. Запорукою досягнення такого результату слугує стратегічне бачення, довгострокове планування і системний підхід у реалізації проектів міського розвитку. 

На цьому розумінні базується затверджена в 2010 році «Стратегія соціального інвестування Групи Метінвест», яка визначила основні принципи взаємодії з міськими громадами: 

  • Прозорість і підзвітність
  • Системність і довгостроковість
  • Програмність і активність 
  • Відповідальність і партнерство 

Результати:

З 2011 року Компанія стимулює міста, де розташовані підприємства Групи, до розробки стратегій розвитку з фокусом на довгострокову перспективу. При розробці міських стратегій формується бачення і місія майбутнього міста та визначаються пріоритетні напрямки соціально-економічного розвитку кожної конкретної території. Такий підхід дає можливість сфокусувати розвиток (і відповідно ресурси) на проектах першорядної важливості, а також інвестувати в масштабні проекти розвитку міст. 

Важливим аспектом міських стратегій є націленість на диверсифікацію економіки міста, залучення інвесторів та розвиток малого і середнього бізнесу, що робить місто менш залежним від економічних флуктуацій. Наприклад, загалом у Європі на малих і середніх підприємствах працюють майже 68% працездатного населення, які виробляють 58% ВВП, тоді як в Україні за різними оцінками малий бізнес займає приблизно 5-6% ВВП. Ці напрямки, разом із націленістю на створення комфортних умови для життя, лягли в основу спільно розробленої в 2011 році стратегії м. Краснодон. В ідеалі, надалі, стратегія стає основою для щорічно формування програм соціально економічного розвитку міст і бюджету. Щорічні програми соціального партнерства Метінвесту та міста також формуються на основі стратегій розвитку. 

Важливим інструментом впровадження стратегії є створюваний у містах Комітет з управління реалізацією. Комітет відповідає за моніторинг виконуваних дій, своєчасне фінансування, оцінювання результативності та ефективності проміжних проектів, коригування стратегії у разі потреби. Так, Краснодон всього за півтора року роботи комітету зміг домогтися позитивних результатів: спрощення державних процедур у роботі з підприємцями, створення відділу з інвестицій та енергозбереження, розширення діяльності щодо підвищення інвестиційної привабливості міста, провести інвентаризацію земель та створення реєстру вільних земель і браунфілдів тощо.  

У 2012 році розробки стратегій розвитку до 2020 року було розпочато в Авдіївці та Харцизьку. У 2013 році заплановано поширити цей досвід і на інші міста присутності Метінвесту.  

У містах, де розробка стратегій запланована в перспективі, Метінвест також фокусується на більш сталих підходах до вибору проектів під фінансування. 

У 2012 році в кожному місті було створено експертну раду, до складу якої увійшли представники органів влади та місцевого самоврядування, громадськості, підприємств і головного офісу компанії. Їхнім ключовим завданням стала розробка проектів, пов'язаних із розвитком і модернізацією соціальної інфраструктури, охороною здоров'я, водопостачанням і створенням додаткових умов для поліпшення якості життя людей. В основу фінального вибору проектів було покладено аналіз сформованої соціально-економічної ситуації міст і результати проведених соціальних досліджень, які дозволили чітко зорієнтуватися в безлічі невирішених і таких, що потребують вирішення, соціальних завдань регіонів присутності. Разом до реалізації проекту було залучено приблизно 10 000 респондентів – жителів міст присутності Компанії.

Сумарний обсяг соціальних інвестицій Компанії Метінвест за 2012 р. складе більше 95 млн грн.