ДТЕК першим в Україні має намір впровадити світову практику і перетворити масштабні відходи на комерційний продукт із широким спектром застосування.

Основний обсяг відходів теплоелектростанцій – це золошлаки, що утворюються в результаті спалювання вугілля. Утворення значної кількості золошлаків є однією з екологічних проблем для районів, де розташовані теплові електростанції. ДТЕК першим в Україні має намір впровадити світову практику і перетворити масштабні відходи на комерційний продукт із широким спектром застосування.

Щорічно тільки на підприємствах генерації ДТЕК утворюється приблизно 6 млн тонн золошлакових матеріалів (далі – ЗШМ), більша частина яких складується на золовідвалах. У масштабах країни ця цифра ще вища – приблизно 8 млн тонн золошлакових матеріалів на рік. Золовідвали низки станцій України близькі до переповнення або вже переповнені, а їх розширення вимагає значних капітальних витрат, при цьому землевідведення є вкрай проблематичним (а в низці випадків неможливим).

Комерційне використання золошлакових матеріалів в Україні в 2011 р. перебувало на рівні всього 5%, тоді як у світі ЗШМ – це комерційний товар (обсяг використання ЗШМ у США – 41% від їх утворення; Індія – 50%; Китай – 65%; ЄС – 92%). 

Більшість відходів, що утворюються на підприємствах ДТЕК (99,9%), є безпечними. Спектр застосування золошлаків вельми широкий – виробництво будівельних матеріалів, виробів, конструкцій, дорожнє будівництво, сільське господарство, зміцнення виробок шахт, рекультивація кар'єрів. Ще один важливий факт – використання спеціальних технологій поряд із комерційним застосуванням дозволяє одночасно утилізувати ЗШМ, знижувати їхній негативний вплив на навколишнє середовище, а також заощаджувати кошти компанії за рахунок зниження сум екологічного податку за розміщення ЗШМ.

Існує багато причин, які стримують сьогодні активне використання золошлаків в Україні. Це і відсутність законодавчих передумов для вільного товарообігу золошлаків, і недостатня інфраструктурна готовність генерацій до масштабного використання золошлаків, і, звичайно ж, відсутність у державі прогресивних технологій.

Точки докладання зусиль

У ДТЕК опрацьовуються різні варіанти використання ЗШМ, які цілком можна використовувати для економічного та інфраструктурного розвитку регіонів України.

Діяльність ДТЕК щодо підвищення ефективності поводження зі ЗШМ зосереджена в декількох напрямках: 

 • дослідження ЗШМ на відповідність нормам і стандартам, вивчення їхніх властивостей;
 • розробка та реалізація програм ТЕС зі збільшення використання ЗШМ;
 • участь у розробці законодавчих ініціатив; 
 • маркетингові дослідження; 
 • реалізація пілотних проектів з використання ЗШМ; 
 • міжнародне співробітництво.

Саме комплексний підхід дозволить забезпечити необхідний результат. 

Результати:

Для збільшення обсягів використання золошлакових матеріалів у 2012 р. для ТЕС ДТЕК Дніпроенерго і ДТЕК Західенерго проведені роботи з дослідження якісних показників золошлакових сумішей, визначення технічної можливості реалізації золи, шлаків та золошлаків; на всіх ТЕС ДТЕК розроблено й реалізуються Програми зі збільшення використання золи, шлаку і золошлаків на 2012-2020 рр.

У 2012 р. розпочато реалізацію проекту «Відвантаження золошлаків на золовідвалі в балці Калмицька ДТЕК Зуївська ТЕС стороннім споживачам» для виробництва клінкеру на Амвросіївську філію ПАТ «ХайдельбергЦемент». У результаті, в 2012 р. використання золошлаків ДТЕК Зуївська ТЕС зросло порівняно з 2011 р. з 0,06% до 4,1% від їх утворення.

Для запобігання відведенню нових земель під розміщення золошлаків на ТЕС ДТЕК тривають роботи з нарощуванню дамб золовідвалів. Зокрема, в 2012 р. в цьому напрямку здійснювалися такі роботи:

 • на ДТЕК Зуївська ТЕС розроблено проект і тривають роботи з нарощування 9-го ярусу золовідвалу в балці Калмицька;
 • на ДТЕК Кураховська ТЕС розроблено проект і тривають роботи з нарощування 2-го ярусу секції № 2 золовідвалу балки Суха;
 • на ДТЕК Луганська ТЕС ведуться роботи з нарощування 2-го ярусу секції № 1 золовідвалу № 3;
 • на ДТЕК Криворізька ТЕС проведено роботи з нарощування третього ярусу золовідвалу;
 • на ДТЕК Бурштинська ТЕС розроблено проект і тривають роботи з нарощування 8-го ярусу золовідвалу № 3, проведено роботи з визначення можливості нарощування 9-го і 10-го ярусів золовідвалу № 3, а також нарощування ярусів вище 3-го на золовідвалах № № 1,2;
 • на ДТЕК Добротвірська ТЕС розроблено проект та виконуються роботи з нарощуванню третього ярусу секції № 2 золовідвалу № 1.

Капітальні інвестиції на нарощування золовідвалів у 2012 р. у ДТЕК склали 76,7 млн грн.

20 листопада 2012 р. за ініціативою ДТЕК було проведено круглий стіл «Використання золошлакових матеріалів вугільних станцій» із метою оцінювання перспектив розширення використання золошлаків на підприємствах енергетики України, обміну знаннями та досвідом у сфері використання золошлакових матеріалів вугільних ТЕС. Учасниками круглого столу стали представники Польсько-української торгово-промислової палати, Польської спілки з утилізації продуктів спалювання палива, облдержадміністрації Донецької області, Держуправлінь з охорони навколишнього середовища, фахівців підприємств генерації, наукових і проектних інститутів, представників цементних і будівельних компаній, дорожніх організацій, міжнародних інжинірингових груп, готових поділитися своїм досвідом у сфері використання золошлакових матеріалів.

Особливу увагу в ДТЕК приділено міжнародному співробітництву, яке дозволить прискорити досягнення позитивного ефекту. Так, 20 вересня 2012 р. ДТЕК, Польська спілка поводження з золошлакових матеріалами і польська компанія EKOTECH IP за сприяння Польсько-української торгово-промислової палати підписали меморандум про взаєморозуміння у сфері використання золи і шлаків в Україні. Співпраця сторін включатиме в себе роботу над гармонізацією профільного законодавства України з європейським, розробку національних стандартів і технічних умов, наукові та ринкові дослідження, а також реалізацію пілотних проектів із впровадження сучасних технологій у сфері поводження із золошлакових матеріалами.