Управління навколишнім середовищем на підприємствах ДТЕК ґрунтується на принципах і вимогах міжнародного стандарту ISO 14001:2004.

Управління навколишнім середовищем на підприємствах ДТЕК ґрунтується на принципах і вимогах міжнародного стандарту ISO 14001:2004. Сучасна система екологічного менеджменту (СЕМ) є частиною системи корпоративного управління і важливим елементом управління нефінансовими ризиками.

У 2012 р. актуалізовано Політику ДТЕК з управління охороною навколишнього середовища.

Політика декларує:

 • місію системи управління охороною навколишнього середовища (ОНС);
 • мети реалізації політики з управління ОНС;
 • принципи політики з управління ОНС;
 • організацію процесів управління ОНС.

Документ визначає довгострокові цілі Компанії в галузі екології:

 • запобігання і мінімізацію негативного впливу на навколишнє середовище;
 • забезпечення єдиного підходу до управління охороною навколишнього середовища на всіх підприємствах ДТЕК на основі сучасної системи екологічного менеджменту
 • створення ефективної системи моніторингу впливу на навколишнє середовище й управління екологічними ризиками та проблемами
 • забезпечення відповідності обладнання та процесів виробництва вимогам природоохоронного законодавства.

У межах СЕМ розроблено корпоративні положення, на основі яких на підприємствах:

 • розроблено і реалізуються річні програми з ОНС, перспективні інвестиційні програми;
 • функціонують комітети з ОНС;
 • проводяться аудити СЕМ;
 • здійснюються внутрішні перевірки відповідності ТЕС вимогам природоохоронного законодавства;
 • організований процес навчання персоналу із СЕМ і ОНС. 

Результати:

 • У 2012 р. незалежні аудитори міжнародної компанії Moody International підтвердили відповідність систем екологічного менеджменту (СЕМ) міжнародному стандарту ISO 14001:2004 на 13 підприємствах ДТЕК. Наглядовий аудит СЕМ Дніпроенерго заплановано на березень 2013 р.
 • 2012 р. ознаменувався успішним проходженням Київенерго сертифікаційного аудиту на відповідність вимог системи управління охороною навколишнього середовища міжнародному стандарту ISO 14001:2004. 
 • У грудні 2012 р. відбувся передсертифікаційний аудит СЕМ у ДТЕК Дніпрообленерго, сертифікацію заплановано на 2013 р.

У 2012 р. розпочато впровадження систем екологічного менеджменту на підприємствах ДТЕК Добропіллявугілля і ДТЕК Крименерго, завершення робіт заплановано на кінець 2014 р.