Фото галерея

Відео галерея

«Паспорти професій» допоможуть усунути існуючий нині дисбаланс на ринку праці між попитом і пропозицією фахівців, коли знання та навички випускників не відповідають вимогам роботодавця.

На сьогодні в Україні існує розрив між якістю і наповненням освіти, а також вимогами роботодавців. Цю ситуацію легко пояснити – історично склалося так, що система освіти та бізнес існують відособлено одне від одного. Методисти системи освіти, як правило, дуже далекі від реального сектора економіки і, як наслідок, – від розуміння, з якими вимогами зіткнеться випускник вишу насправді. У підсумку склалася ситуація, коли чіткого ланцюжка «виші-випускники-роботодавці» не існує. У кінцевому результаті, виші готують фахівців, яких роботодавцям доводиться доучувати і переучувати. Але ж замовником для системи освіти повинен виступати саме бізнес – ринок праці визначає реальні вимоги до практичних знань і навичок фахівців, які допомагають досягати поставлених бізнес-цілей.

У 2011 році компанія СКМ ініціювала проект із розробки сучасних професійних стандартів – «Паспорт професії». 

Паспорти професій:

Партнерами проекту виступили Міністерство освіти і науки, Конфедерація роботодавців, Британська рада й аналітичний центр «БЕСТ». Проект об'єднав велику мережу учасників із різних сфер – бізнесу, державних органів, міжнародних організацій, науково-дослідних інститутів і вищих навчальних та професійно-технічних закладів, кожен із яких зробив свій внесок у реалізацію багатостороннього проекту.

У межах проекту було поставлено складні й амбітні завдання – створити тристороннє партнерство бізнесу, держави і вишів для підвищення якості вищої освіти, створити інституційні механізми впливу бізнесу на систему освіти, прискорити процес наповнення національної рамки кваліфікацій.

Наразі профстандарти розроблено для восьми спеціальностей у базових для Групи СКМ галузях – металургії, енергетиці та цифровій журналістиці. Для розробки профстандартів, щодо кожного із напрямків було створено робочі групи за участю фахівців із різних департаментів підприємств, які працювали над формуванням списку компетенцій із професій. У розроблених профстандартах – «паспортах професій» – чітко прописано, що повинен знати і вміти фахівець, аби роботодавець був готовий брати його на роботу, а в самого фахівця при цьому була гідна зарплата і можливості для кар'єрного зростання. 

Проект СКМ – піонер у цій сфері: галузеві професійні стандарти, розроблені в його межах, є поки що єдиними в Україні. Не маючи подібного досвіду в Україні, розробники спиралися на досвід Великобританії та ЄС. Розроблені проекти профстандартів пройшли експертизу якості експертами Європейського фонду освіти й Ради Європи. Для забезпечення учасників проекту необхідними знаннями, СКМ організувала семінари в Україні й навчальні поїздки до Великобританії з метою вивчення британського досвіду розробки профстандартів і системи кваліфікацій. 

На різних етапах проекту в ньому взяли участь 23 виші з різних областей України: Вінницької, Донецької, Дніпропетровської, Запорізької, Черкаської, Сумської Львівської, Харківської, Чернівецької областей, а також АР Крим, Києва та Севастополя.

Важливим досягненням проекту стала практична реалізація того, про що так багато говорять: об'єднання зусиль роботодавців і системи освіти для досягнення спільної мети. У процесі створення професійних і освітніх стандартів роботодавці й виші сіли за один стіл для проведення консультацій щодо кожного з напрямків: металургія, енергетика і цифрова журналістика.

Розробка професійних стандартів зажадала не тільки партнерства бізнесу й системи освіти, а й галузевої консолідації самого бізнесу. У результаті спільної роботи над профстандартами, лідери металургійної галузі прийняли рішення про створення галузевої ради на базі Федерації металургів України. Галузеві ради можуть стати майданчиком для ведення системного діалогу щодо створення й оновлення профстандартів.

У 2012 році в межах пілотного проекту Міністерство освіти і науки розробило 7 галузевих стандартів вищої освіти й 1 стандарт профтехосвіти.

У 2013 році пілотні ВНЗ розробили освітні програми з урахуванням вимог профстандартів, а викладачі ВНЗ пройшли стажування на підприємствах СКМ і в редакціях медіа-видань. За новими програмами студентів почнуть навчати вже з осені 2013 року.